FARSAKENND RANNSÓKN UM ÖRYGGI GARDASIL. FRAMKVÆMD AF MERCK.

http://www.agny.blog.is/blog/agny/entry/1269701/

Image

Farcical Study of Gardasil Safety 

http://gaia-health.com/gaia-blog/2012-02-15/farcical-study-of-gardasil-safety-medscape-gives-cme-training-credit-for-it/

Medscape Gives CME Training Credit for It

http://www.medicalwritingtraining.com/courses/cme-training-for-medical-writers/#

 Merck  stóð á bak við farsakennda gerfivísindagrein, haldandi því fram að Gardasil hafi engin alvarleg sjálfsofnæmis áhrif. Merck átti þátt í öllum atriðum „rannsóknarinnar“  og „vísindamennirnir“ eru á kafi í djúpum vösum Merck.  Fáránleiki þessarrar svokölluðu rannsóknar er alveg út í hött..

Eins augljósar og alvarlegar aukaverkanir af völdum Gardasil bóluefnisins eru, ákvað Merck að gera einhverskonar almennings samanburð .Þeir hófu, stjórnuðu og borguðu fyrir hluta af gervivísinda rannsókn til að sýna fram á að bóluefnið ylli ekki skaða..Við áttum svo sem von á slíku frá þeim..Að kaupa vísindalegt álit er dæmigerð aðferð fyrir Lyfja Risana til þess að selja sínar vörur.

En Medscape heldur námskeið á netinu sem heitir Continuing Medical Education (CME) online class sem er kallast „Framhalds þjálfun lækna“..til styrktar rannsókninni.. það er ekki eitt orð í þessu stutta námskeiði sem gefur til kynna að rannsóknin gæti verið vafasöm. Þó að þar séu yfirlýsingar um hagsmunaárekstra, afritað og  límt frá rannsókninni, hakað  við í lok þessa stutta „námskeiðs“ en þess er ekki krafist að þeir sem taki þátt í námskeiðinu lesi það..

Rannsóknin.

Eftirfylgni með sjálfsofnæmis viðbrögðum við rútínu notkun HPV bóluefnisins

Surveillance of autoimmune conditions following routine use of quadrivalent human papillomavirus vaccine var birt af Internal Medicine  í Nóvember 2011. Höfundarnir héldu því fram að eini sjúkdómurinn sem sýndi aukningu væri Hasimoto´s, alvarleg sjáfsofnæmisviðbrögð á  virkni skjalkirtilsins..

Jafnvel þótt þeir reyndu að fegra þetta með því að halda því fram að það væru engar sannanir fyrir því að „ skammvinn tengsl og lífræðileg leiddu engar sannanir í ljós viðvarandi sjálfsofnæmis viðbrögð skjaldkirtilsins til að draga þurfi öryggi þess (bóluefnisins)  í efa“..

HVAÐ ER ÞÁ  ATHUGAVERT VIÐ ÞESSA RANNSÓKN?

Fyrst og fremst , þá þurfum við að skoða hver fjármagnar hana, hver stjórnar

rannsókninni- og hvaða tengsl séu á milli rannsóknaraðilanna og þeirra sem geta

haft fjárhagslegan ávinning, eftir því hver niðurstaða rannsóknanna er.

 

HAGSMUNATENGSLIN Í ÞESSARRI RANNSÓKN ERU SLÁANDI!

MERCK, framleiðandi GARDASIL bóluefnisins  fjármagnaði rannsóknina.

MERCK stjórnaði því hvernig rannsóknin var framkvæmd.

Aðalstjórnendurnir C.Chao og S.J.Jacobsen, ásamt J.M. Slezak höfðu þegið rannsóknarstyrki frá MERCK áður.

S.J. Jackobsen hefur gengt starfi sem ráðgjafi hjá MERCK.

N.P.Klein er núna fjármagnað af  MERCK

C.M.Velicer og K.L. Liaw eru starfsmenn hjá MERCK

MERCK tók þátt í greiningum, samdi handritið og sá um endurskoðun.

 Við getum strax stoppað hér, og vitað það að þessi rannsókn er farsi.

 En við munum halda aðeins lengra áfram..

Þeir fylgdust með 189,629 stúlkum og konum, á aldrinum 9-25 ára, í 180 daga frá því að þær voru bólusettar með Gardasil. Þeir skráðu 1,014 ný tilfelli sjúkdómsins.

(Innskot AGNÝ     Þýðir það ekki að þessi fjöldi fékk þann sjúkdóm sem bóluefnið átti að koma í veg fyrir í einhverri komandi framtíð?)  

Þeir skýrðu frá því að 719 væru ,, hæfar sem skoðunar tilfelli“ ákvarðað með  tilliti til þess hvort þær hefðu verið „meðlimir“  í Kaiser áætluninni (þar sem rannsóknin var framkvæmd)  í það  minnsta eitt ár áður en þeim var gefið Gardasil bóluefnið.

Mjög mikilvæg spurning.

Hversvegna undanskildu þeir ekki þann fjölda sem hafði verið í prógramminu í það minnsta eitt ár áður, frekar en á eftir, í sambandi við þann fjölda sem hafði greinst með sjúkdóm?   Á þessarri tövuöld-og Keiser er alveg pottþétt tölvuvætt-þá hefði það ekki átt að vera erfitt.

En þeir gerðu það ekki, og í engu tilfelli segja þeir okkur hvað það voru margar sem tóku þátt. Útkoman er sú, að við höfum ekki minnstu hugmynd um hversu margir raunverlega  tóku þátt í rannsókninni!

Við vitum einungis hversu margir það voru sem byrjuðu, áður en þeir undanskildu ónefnda fjölda af þeim.Af þeim 719 einstaklingum  sem taldir voru hæfir sem skoðunartilfelli voru staðfest „ný sjúkdóms“ tilfelli hjá 31-40%.

( Innskot AGNÝ. Flott að vera bólusettur með bóluefni sem svo gott sem er markaðsett sem kraftaverkalyf gegn virusum og kynfæravörtum, sem mögulega í framtíðinni gæti valdið krabbameini….en að fá sjúkdóma sem tengjast ekki krabbameini frá því efni sem „kanski“ kemur í veg fyrir krabbamein og kynfæravörur..það er að segja ef þú einhvern tíma á æfinni fengir slíkt…Þetta er ekkert annað en rússnesk rúlletta í mínum huga!

Sem betur á  ekki börn og unglinga á þessum aldri en þau fengju ekki að taka þátt í slíku bulli það er alveg klárt!)

Hvernig gátu stjórnendurnir skorið úr um fjöldann sem að lagði að velli óbólusettar stúlkur og konur? Þeir áætluðu!

 Vissulega notuðu þeir „háþróaðar“ aðferðir.. Hvað sem því líður, er staðreyndin sú að þeir undanskildu óbólusettar stúlkur og konur í rannsókninni.

AÐEINS VAR SKOÐAÐ MEÐ TILLITI TIL VISSRA  SJÚKDÓMA.  ÞAÐ VORU:

* Ónæmiskerfi blóðflagnafægð – Immune thrombocytopenia

* Sjálfsónæmis hemólýtískt blóðleysiAutoimmune hemolytic anemia

*Heila og mænusigg (MS) Multiple sclerosis

*Rauðir úlfar-Systemic lupus erythematosus

* IktsýkiRheumatoid arthritis

*Unglinga liðagigt Juvenile rheumatoid arthritis

*Sykursýki 1 -Type 1 diabetes

*Hasimoto´s sjúkdómur- Hashimoto’s disease

*Graves sjukdómurinnGraves’ disease

*Bráð smitandi heila og mænubólga Acute disseminated encephalomyelitis 

*Annarskonar mýlis sjúkdómar í taugakerfinu. – Other demyelinating diseases of the central nervous system

*Gullian–Barré heilkenni- Guillain-Barré syndrome

(Innskot AGNÝ.Nýtt nafn á lömunarveiki sem er af völdum lömunarveikis bóluefnisins sjálfs?)

*Sjóntaugarbólga –Optic neuritis

* Æðahjúpsbólga –Uveitis

 Á síðunni  The Truth About Gardasil  http://truthaboutgardasil.org/  

eru talin upp  ólík tilfelli alvarlegra aukaverkana, þar á meðal:

„ krampar, heilablóðfall, svimi, þreyta, máttleysi, höfuðverkur, kviðverkir, uppköst, vöðvaverkir og slappleiki, liðverkir, sjálfsónæmis vandamál, hárlos, lystarleysi, persónuleika breytingar, svefnleysi, hand/fóta máttleysi, andnauð, hjartavandamál, lömun, kláði, útbrot, bólga, vöðvaverkir, verkir í mjaðmagrind, tíðahrings breytingar, yfirlið, bólgnir eitlar, nætursviti, ógleði, (og) tímabundið sjón og heyrnar tap“..

Þessi listi á ekki mikið sameiginlegt með hinum vandlega  hagrædda lista sem að rannsókn Merck bjó til, eða hvað?

Bara það að skoða það rannsóknarlistann (frá Merck) sýnir hversu fáránlegur hann er.   Aðeins sykursýki 1 er skráð. Hversvegna ekki sykursýki 2?  Takið eftir hversu sértæk tilfellin eru. Aðeins tveir skjadkirtilssjúkdómar eru taldir með, ofvirkur og vanvirkur, sem fylgja flestum skjaldkirtilssjúkdómum.

Í staðinn, takmarka þeir sig  við tvo af mörgum. Hversvegna gerir Merck það, ef það er ekki til þess að hagræða sannleikanum? Rannsóknarlistinn í sjálfu sér sýnir augljóslega að rannsókn Merck er gagnslaus, nema sem uppspuni .

En þegar þú tekur þetta líka inn í myndina:

*Fjöldi sjúkdómseinkennannanna sem að The Truth About Gardasil  hefur skráð niður.

*Það að hreinlega ekkert er minnst á mörg einkennin í rannsókninni.

*Það að raunverulegur fjöldi er aldrei gefinn upp.

* Það að það voru engir óbólusettir sem tóku þátt í tilrauninni.

*Jæja, það er meira að segja erfitt að sjá þetta uppfylla skilyrðin fyrir  gerfivísindi.  Þetta líkist meira hreinni og klárri  blekkingu!

Það sem verra  er, hversvegna tóku þeir þátt í augljóslega tilbúnum ásökunum. Eru framleiðendur Medscape gjörsamlega ómeðvitaðir um það hversu óáreiðanleg rannsóknin er? Eða eru þeir vísvitandi að taka þátt í blekkingum, þeirri hugmynd að Gardasil sé hættulaust?

Þeir eru ekki aðeins að samþykkja blygðunarlaust  gerfivísindi, heldur nota þeir þau sem grunn fyrir læknaþjálfun. Hvernig stendur á því  að Medscape skuli hafa búið til námskeið sem er eingöngu byggt á endemis bulli? Ég ætla að láta lesendann um að skera úr um það hver tilgangur Medscape sé…

ÞÝÐANDI AGNÝ..

About INGAORAMA

INGAORAMA "know a little but about a lot" "Better to know little about a lot..than lot about one thing" "Betra að vita lítið en um mikið...heldur en mikið um lítið.. " My profession is Cranio Sacral balancing therapist - you can see what that is about here The College of Cranio-Sacral Therapy http://ccst.co.uk/ I did learn from this school 4 courses - 3 courses I did learn from a German teacher Svaruppo Pfaff- she learned from Upledger Institute International http://www.upledger.com/aboutUs.asp Also learned special treatment with 0-2 year old children from Visionary Craniosacral Work -Benjamin Shield, Ph.D. http://www.milneinstitute.com/home.html Also from Stanley Rosenberg - http://www.stanleyrosenberg.com/ Other therapies: Slerology - not graduated Grand Medicine Eyology! http://eyology.com/ Natural Lift Facial Massages - graduated http://www.gatewayworkshops.co.uk/massage_courses/natural-life-facial-massage-course/ EFT-emotional freedom technique -graduated http://www.eftuniverse.com/
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s